Bóvidos

Leche Lamber

24-24-32

VitaPro

H2Calf

Udder Love

21-21-20 Reemplazo de Leche de Becerro

Revolución

26-26-18 Reemplazor de Leche de Becerro

Grand Slam Calf Starter

21 Proteína

Emperatriz Calf Starter

25 Proteína

Magnum Mineral Series

Grasas de palma (grasas de paso)

75 Acido palmítico (C16:0)
85 Acido palmítico (C16:0)
98 AcId palmítico (C16:0)